[masp]DAYDA[/masp]
[giaban]100000[/giaban]
[giacu]100000[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
[danhgia]4.5[/danhgia]
[reviewCount]17[/reviewCount]
[sloai]Dây Đen;Dây Đỏ;Dây Cream[/sloai]
[chitiet] Dây giày được làm bằng da (Leather Shoelaces) dùng cho các sản phẩm thuộc dòng Walker Derby 301 Gôm 3 màu: 
 - Màu đen - Walker 301B
 - Màu đỏ - Walker 301R
 - Màu be (Cream) - Walker 301C [/chitiet]
Không có nhận xét nào:

WALKER
THAM GIA GROUP FACEBOOK
Nhận thưởng hằng tháng
Danh mục