🎁🎉𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐌𝐀𝐑𝐂𝐇 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓!!!


Hãy chào đón tháng 3 vui vẻ bằng hàng loạt ưu đãi từ nhà Walker nhé các bạn:

🎉𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐠𝐢𝐚̀𝐲:

- Tặng 1 đôi tất tabi cho đơn Slipper.

- 3 đôi tất lười / 2 đôi tất dài cho đơn Derby.

- 4 đôi tất lười / 3 đôi tất dài cho đơn Boots.

- Đặc biệt giảm ngay 𝟏𝟎% cho đơn hàng 𝟖𝟏𝟑𝐁-𝐅𝐥𝐚𝐭.

🎉Freeship toàn quốc với 𝐦𝐨̣𝐢 đ𝐨̛𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 chỉ từ 300k

🎉Giảm giá tất cả 𝐓-𝐬𝐡𝐢𝐫𝐭 30%

🎉Giảm giá tất cả 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 upto 70%


🕛 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: 12:00 PM 02/03 - 12:00 PM 09/03 (GMT+7)

🎯𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐯𝐢 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭:

  📷https://www.instagram.com/walkervietnam/

  🌐https://www.facebook.com/walkervietnamofficial

  📍𝐖𝐚𝐥𝐤𝐞𝐫 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦

𝐇𝐂𝐌 - 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐞: 28/14 Trần Thị Nghỉ, Phường 7, Quận Gò Vấp.

📞 0888.1666.19


--------------------------


🎁🎉𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐌𝐀𝐑𝐂𝐇 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓!!!


Welcome the cheerful month of March with a series of promotions from Walker. Enjoy!

🎉𝐒𝐡𝐨𝐞 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭:

- Receive 1 pair of tabi socks for Slipper orders.

- Receive 3 pairs of loafers / 2 pairs of long socks for Derby orders.

- Receive 4 pairs of loafers / 3 pairs of long socks for Boots orders.

- Enjoy a special 𝟏𝟎% discount for 𝟖𝟏𝟑𝐁-𝐅𝐥𝐚𝐭 orders.

🎉All 𝐓-𝐬𝐡𝐢𝐫𝐭𝐬 are 30% off

🎉All 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐢𝐞𝐬 are upto 70% off


🕛 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐃𝐮𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: 12:00 PM 02/03 - 12:00 PM 09/03 (GMT+7)

🎯 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐬𝐜𝐨𝐩𝐞:

  📷https://www.instagram.com/walkervietnam/

  🌐https://www.facebook.com/walkervietnamofficial

  📍𝐖𝐚𝐥𝐤𝐞𝐫 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦

𝐇𝐂𝐌 - 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐞: 28/14 Tran Thi Nghi, Ward 7, Go Vap District.

📞 0888.1666.19

SẢN PHẨM BẠN NÊN XEM !

WALKER Vietnam -
WALKER VIETNAM
#WalkingwithWalker
Danh mục